Stop Amalgámu

Zubní péče šetrná k životnímu prostředí s důrazem na vaše zdraví

Vítejte v ordinaci DUO SMILE, kde se soustředíme nad rámec běžné zubní péče a klademe důraz na vaše celkové zdraví. Jsme oddáni poskytování holistických a biologických dentálních řešení, která se zaměřují na vaše zdraví nad rámec pouhých zubních úkonů. Jedním z klíčových aspektů našeho závazku k vašemu zdraví je naše oddanost šetrnému odstraňování těžkých kovů z vašich úst. V této sekci si blíže přiblížíme důležitost vyhýbání se plombám s obsahem amalgámu a použití metody SMART - Bezpečná technika šetrného odstranění amalgámových výplní, společně s IQAIR, speciálním systémem filtrace vzduchu, který zajistí vaši bezpečnost a pohodu.

Porozumění rtuti a jejímu vlivu

Rtuť obsahující plomby, známé také jako amalgámové plomby, představují závažný problém pro vaše zdraví. Tyto plomby obsahují směs kovů včetně rtuti, která se může uvolňovat v toxických výparech při žvýkání, konzumaci horkých nápojů nebo při skřípání zubů. Tyto výpary jsou nebezpečné pro vaše celkové zdraví a mohou způsobit řadu zdravotních problémů. V ordinaci DUO SMILE si uvědomujeme potenciální rizika spojená s amalgámovými plombami a jsme oddáni jejich odstraňování a poskytování bezpečných alternativ.

Představujeme SMART - Bezpečná technika šetrného odstranění amalgámových výplní

Metoda SMART je přístup, který implementujeme v ordinaci DUO SMILE pro bezpečné odstranění amalgámových plomb. Tato metoda zajišťuje, že nejste vystaveni škodlivým výparům rtuti, které se uvolňují během procesu odstranění. SMART je vědecky podložený přístup, který minimalizuje riziko expozice rtuti.

Filtrace vzduchu IQAIR pro vaši bezpečnost

Kromě SMART jsme do naší praxe začlenili systém filtrace vzduchu IQAIR. Tento pokročilý systém byl navržen tak, aby efektivně zachytil a eliminoval rtuťové výpary a další škodlivé kontaminanty ze vzduchu, což zajišťuje bezpečnost našich klientů i personálu. Vaše bezpečnost a pohoda jsou naším hlavním cílem, a IQAIR je klíčovým prvkem pro dosažení tohoto cíle.

Vaše cesta ke zdraví díky šetrné zubní péči o zuby

Náš holistický přístup k zubní péči, s důrazem na šetrné praktiky ohledně rtuti a jiných těžkých kovů, zajišťuje, že vaše zdraví zůstává naším nejvyšším zájmem. Naše služby zahrnují:


Náš tým v DUO SMILE není pro vás jen zubařem; jsme vaším partnerem pro celkové zdraví. Důvěřujte nám, abychom vám poskytli nejvyšší kvalitu péče a zajistili vaši bezpečnost díky našim praktikám pro šetrnou a bezbolestnou péči o zuby týkající se rtuti.

Rezervujte si svou schůzku ještě dnes