Zpracování osobních údajů

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů společností Luskač s.r.o. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k Vašim osobním údajům přístup a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.

Informace ke kamerovému systému

V prostorách stomatologického centra (čekárna, chodba) je instalován kamerový systém se záznamem, který slouží ke kontrole a zabezpečení vnitřního zařízení. Zodpovědnou osobou je MUDr. et MDDr. Eva Luskačová. 

Pravidla o ochraně osobních údajů si můžete přečíst zde anebo přímo v našem studiu DUO SMILE ve 3. patře na adrese Pekařská 440/84, 602 00 Brno.